בעלי תפקידים

הנהלת ביה"ס

תרצה לביא

מנהלת אדמינסטריבית
02-6757557
tirzal@savion.huji.ac.il

ראשי תחומים

הוראה ותלמידים

רינת אסולין

מזכירה לענייני הוראה ותלמידים
02-6757093
rinata@savion.huji.ac.il

הדר הודיס

מזכירת תארים מתקדמים
02-6758617
hadarho@savion.huji.ac.il

מדור ללימודי המשך

יועצי תמיכה - יות"ם

ריגינה ג׳יריס

יות״ם החברה הערבית, שנים ב ג ד (שנים מתקדמות)
science.adviser@mail.huji.ac.il

מלאק עבדאלחי

יות"ם החברה הערבית,שנה א ותוכנית ההסבה לימודי ערב
ase-pharm.adviser@mail.huj.ac.il

כוח אדם ומלגות

קרן מזרחי

עוזרת לכוח-אדם וכספים
02-6758621
kereni@savion.huji.ac.il

מיכל לסרי

מלגות ופוסטדוקטורנטים
02-6757235
michall@savion.huji.ac.il