רינת אסולין

מזכירה לענייני הוראה ותלמידים
02-6757093
rinata@savion.huji.ac.il