רינת אסולין

רינת
אסולין
מזכירה לענייני הוראה ותלמידים
02-6757093
rinata@savion.huji.ac.il