מאריא פרחאת ماريا فرحات

מאריא פרחאת
ماريا فرحات
רכזת קמפוס עין כרם, היחידה לשוויון הזדמנויות, החברה הערבית
مركزة حرم عين كارم , وحدة تكافؤ الفرص
se-dental.adviser@mail.huji.ac.il