פרופ' רמי יקה

סגן מנהל ביה"ס
02-6758420
ramiy@ekmd.huji.ac.il