קרן מזרחי

קרן
מזרחי
עוזרת לכוח-אדם וכספים
02-6758621
kereni@savion.huji.ac.il