הדס חוג'ה

מזכירה
02-6757125
hadashu@savion.huji.ac.il