הדס חוג'ה

הדס
חוג'ה
מזכירה
02-6757125
hadashu@savion.huji.ac.il