אורטל גואטה

אורטל
גואטה
מזכירת ביה"ס
02-6758620
ortalgu@savion.huji.ac.il