תרצה לביא

תרצה
לביא
מנהלת אדמינסטריבית
02-6757557
tirzal@savion.huji.ac.il