תרצה לביא

מנהלת אדמינסטריבית
02-6757557
tirzal@savion.huji.ac.il