תואר מוסמך במדעים MSc בהתמחות בפרמקולוגיה

עקרי התוכנית

 

פרמקולוגיה משתמשת בעקרונות הבסיסיים של ביולוגיה, כימיה ורפואה כדי לקבוע כיצד תרופות משפיעות על החי. המחקר בפרמקולוגיה עוסק בזיהוי המטרות הביולוגיות של פעילות התרופה, באיתור המנגנונים בהם תרופות פועלות, בבדיקת ההשפעות הטיפוליות והרעילות של התרופות, וכן באיתור מנגנונים ומולקולות שיביאו לפיתוחן של תרופות חדשות. הסטודנטים לומדים קורסים בפרמקולוגיה וקורסים מתקדמים בביולוגיה מולקולרית, ביוכימיה, גנטיקה, וביולוגיה של התא. תחומי המחקר בפרמקולוגיה כוללים חקר קולטנים ומנגנוני אותות תאיים ובין תאיים כמטרות של פעילות של תרופות, נוירופרמקולוגיה ומחלות מערכת העצבים והמוח, מטבוליזם והשמנה, כאב, אימונולוגיה ופרמקולוגיה של תאים וגידולים סרטניים. בוגרי התוכנית מקבלים כלים המאפשרים להם להשתלב במחקר פרמקולוגי באקדמיה, בתעשיית התרופות, בחברות ביו-טק, במכוני מחקר ובשרות הציבורי. 

 ​

 

אודות התוכנית

הנושא המרכזי ש​ל המחקר בחוג לפרמקולוגיה הוא גילוי של מנגנונים בסיסיים באמצעותם תרופות פועלות, וסלילת הדרך לגילוי של תרופות חדשות.

עם 11 קבוצות מחקר עצמאיות, כולל עובדי מחקר רבים, סטודנטים למחקר וצוות תמיכה טכנית, אנחנו אחת המחלקות הגדולות של פרמקולוגיה בישראל. המחלקה שוכנת בבניין רוקחות שם היא נהנית מקרבה למחלקות שונות כגון כימיה מדיצינאלית ורוקחות, למחלקת ציוד בין-מחלקתי משוכללת ולשירותים אדמיניסטרטיביים מלאים. כמו כן, ביה"ס לרוקחות שוכן בפקולטה לרפואה בעין-כרם בו נמצאות מחלקות שונות במדעי הרפואה ומתקני ספרייה מצויינים. תחומי המחקר מתוארים בפרוט בדפי המחקר של כל קבוצת מחקר.​

פירוט הקורסים

מטרת החוג לפרמקולוגיה היא לאפשר לסטודנט לתואר מוסמך או דוקטור את מיטב ההכשרה, תוך שימת דגש על איכות המחקר וההוראה. על כן, תוכנית הלימודים נקבעת על-ידי הסטודנט והמנחה שלו על מנת להתאים באופן הטוב ביותר את הקורסים לנושא המחקר של הסטודנט. בנוסף, קורסים כלליים כגון: כתיבה מדעית ושיטות מעבדה בפרמקולוגיה ניתנים לסטודנטים בחוג. לבסוף, במהלך הלימודים הסטודנטים נחשפים להרצאות בתחומי המחקר בחוג ולהרצאות בנושאים נוספים כגון רוקחות וכימיה מדיצינאלית, תהליך המאפשר חשיפה מקסימלית לתחום הרחב של פרמקולוגיה. 

תנאי קבלה

א. תנאי קבלה לתלמידים שסיימו לימודי תואר ראשון בישראל

1. יתקבלו בעלי תואר "בוגר" ברוקחות B.Sc.Pharm) ) מהאוניברסיטה העברית או מאוניברסיטת בן-גוריון אשר סיימו בציון 80 לפחות.

2. קבלתם של בעלי תואר "בוגר" (B.Sc.) בתחום מדעי הטבע מהאוניברסיטה העברית, או ממוסד אקדמי מקביל להשכלה גבוהה בארץ, שסיימו בציון  80 לפחות, תידון בוועדה ללימודים מתקדמים. במידת הצורך יחויבו בלימודי השלמה.

3. התלמידים חייבים לעמוד בדרישות פטור באנגלית ברמה אוניברסיטאית.

4. בעלי תואר "בוגר" בתחום  מדעי הטבע, שאינם עומדים בתנאי הקבלה המפורטים לעיל, עקב ציון בוגר שאינו מספק, רשאים לפנות בבקשה להתקבל ועניינם ידון בוועדה ללימודים מתקדמים.

5. תלמיד שיידרש להשלמות כתנאי לקבלתו למוסמך, יהיה חייב בציון 80 לפחות בקורס ההשלמה, אלא, אם יחליט יו"ר הועדה ללימודים מתקדמים על ציון גבוה יותר, או על ציון מינימום לכל קורס וקורס בנפרד.

6. כתנאי להרשמתו ללימודים מתקדמים על התלמיד לקבל את הסכמתו של אחד ממורי ביה"ס לרוקחות לשמש כמדריך לעבודת המחקר. (אחראי לביצוע עבודת המחקר, יועץ להרכבת תוכנית לימודים והקפדה על הגשת התזה לפי הכללים הנדרשים). ניתן לצרף מנחה נוסף שאיננו חייב להיות ממורי ביה"ס לרוקחות. צרוף מנחה המשנה מותנה באישור יו"ר הוועדה ללימודים מתקדמים. לא יאושרו למעלה משני מנחים לתלמיד.

7. ניתן להירשם ללימודי "מוסמך" בביה"ס לרוקחות במשך כל השנה עד תחילת שנת הלימודים.  הלימודים יחלו בסמסטר ראשון או בסמסטר שני.


 

 ב. תנאי קבלה לתלמידים אשר סיימו לימודי תואר ראשון בחו"ל

1. בעלי תואר בוגר ברוקחות או B.Sc.  במדעי הטבע אשר סיימו את לימודיהם בחו"ל  חייבים להמציא אישור מהמשרד לקבלת תלמידי חו"ל המאשר כי האוניברסיטה בה למדו מוכרת, וממוצע ציוניהם שווה ערך לדרישות המפורטות לעיל.

2. לאחר קבלת האישור הנ"ל, הוועדה ללימודים מתקדמים תדון בקבלתם על פי סעיפים 3-6 בתנאי הקבלה.

מלגות והרשמה

מידע על מלגות

סטודנט למוסמך בחוג לפרמקולוגיה מקבל מינימום 200% מלגה ושכר לימוד מלא.​

 

נהלי הרשמה

נהלי ההרשמה מפורטים באתר ההרשמה לאוניברסיטה​.​

 

בעלי תפקידים

פרופ' אבי פריאל - ראש התחום לפרמקולוגיה |  avip@ekmd.huji.ac.il  | טלפון 02-6757299
 

פרופ' רמי יקא - ראש הלימודים המתקדמים בביה"ס לרוקחות |  ramiy@ekmd.huji.ac.il | טלפון 02-6758735
 

גב' הדר הודיס  - מזכירות מוסמך בביה"ס לרוקחות |  hadarho@savion.huji.ac.il | טלפון 02-6758617