תואר דוקטור לרוקחות​ ק​​​לינית - PharmD

עקרי התוכנית

 

רוקחות קלינית הינה מומחיות בתחום הרוקחות שביטויה בישומם של עקרונות מדעיים וקליניים מתחומי הפרמקולוגיה, טוקסיקולוגיה, פרמקוקינטיקה ופרמקותרפיה, על ידי רוקחים קליניים במסגרת הטיפול בחולים. התוכנית מסתמכת על ההכשרה המקצועית שניתנה במסגרת לימודי הבוגר ברוקחות המספקים את לימודי היסוד במדעי הטבע, מדעי הרוקחות והביו-רפואה ומוסיפה להם התמחות כוללת בנושא התרופות. תכנית הקורסים מותאמת להכשיר את בוגרי התכנית לתפקידי ייעוץ, בקרה ומחקר בתחום השימוש בתרופות בבתי חולים ובקהילה.

בתוכנית מושם דגש על לימודים תיאורטיים ומעשיים ברוקחות קלינית, ייעוץ בטיפול תרופתי למטופל ולצוות, וכן על הכשרת הרוקח הקליני לחשיבה מחקרית. לצורך כך התוכנית כוללת ביצוע מחקר בנושאים הקשורים בטיפול תרופתי.

 

פירוט קורסים

הלימודים נמשכים על פני 6 סמסטרים. בשנת הלימודים הראשונה תתקיים הוראה ליד מיטת החולה וזאת ע"י סבבים במחלקות בתי החולים (כגון פנימית ילדים וכו’) כשהמדריכים הם רוקחים קליניים או רופאים. כמו כן, בשנתיים הראשונות יינתנו קורסים בהיקף רחב (מיומנויות בסיסיות ברוקחות קלינית, טוקסיקולוגיה מתקדמת של תרופות, טרטולוגיה קלינית, הערכות כלכליות ברפואה, פרמקותרפיה מתקדמת, ביוסטטיסטיקה, ניתוח מידע תרופתי, מיומנויות בתקשורת בינאישית, ניסויים קליניים, סמינריון קליני) ושנה השלישית ובה התמחות בטיפול רוקחי. כמו כן, במהלך הלימודים נדרשים הסטודנטים לבצע עבודת מחקר ברמה של תואר שני ולהגישה עוד סוף השנה השלישית.

תנאי קבלה

התוכנית מסתמכת על ההכשרה המקצועית שניתנה במסגרת לימודי הבוגר ברוקחות (סה"כ 4 שנים, שלוש וחצי שנים פלוס סטאז' של כחצי שנה) המספקים את לימודי היסוד במדעי הטבע, מדעי הרוקחות והביו-רפואה ועל כן מוגבלת לבעלי תואר בוגר ברוקחות. סף הקבלה הוא 85 בציון התואר בוגר במדעי הרוקחות, וכן בראיון קבלה. תנאי סף לקבלה הוא רישיון לעסוק ברוקחות בישראל.

נהלי הרשמה

נהלי ההרשמה מפורטים באתר ההרשמה לאוניברסיטה​.​

בנוסף לכך, יש להירשם דרך אתר הרשמה לפקולטה.

תקנון

בעלי תפקידים

פרופ' אילן מתוק - מנהל התו​כנית |  ilan.matok@mail.huji.ac.il  | טלפון 02-6757578

 

גב' הדר הודיס  - מזכירות מוסמך בביה"ס לרוקחות |  hadarho@savion.huji.ac.il | טלפון 02-6758617 

הנחיות להגשת תכנית עבודה