תואר דוקטור (PhD)

עקרי התוכנית
 

הלימודים לקראת תואר דוקטור (PhD) מהווים את השלב העליון בלימודים לקראת תואר באוניברסיטה.
תלמיד המתקבל ללימודים לשם קבלת התואר ייקרא "תלמיד מחקר".הלימודים לקראת התואר בבית הספר לרוקחות מתקיימים במסגרת המכון למדעי התרופה בהנחיית מורה בדרגת מרצה ומעלה במסלול האקדמי הרגיל (חברי הסגל האקדמי הבכיר) ובכפוף להוראות ותקנון הרשות לתלמידי מחקר, כולל לעניין תנאי הקבלה, היקף הלימודים ואופן המעקב אחר התקדמות המחקר.
את תחומי ונושאי המחקר ניתן לראות בדפים האישיים של כל אחד ממורי בית הספר.

 

 

תהליך ההרשמה

ההרשמה ללימודי הדוקטורט מתבצעת ברשות לתלמידי מחקר במדעי​ם הניסויים בגבעת ​​רם על-פי התק​נון לתלמידי מחקר באוניברסיטה העברית.


 

תקנון

התקנון לתארים מתקדמים – מוסמך ודוקטורט