תואר מוסמך במדעים MSc בהתמחות במדעי רוקחות

עקרי התוכנית

תכנית לימודי המוסמך בהתמחות ברוקחות משלבת מחקר בסיסי ומעשי בסביבה מחקרית בתחומי הרוקחות. תכנית זו מאפשרת לסטודנטים ללמוד ולחקור נושאים בפיתוח תכשירים וצורות מתן לתרופות, ננוטכנולוגיה, הובלת תרופות לאתרי מטרה ומודלים ביו-הנדסיים. המחקרים בתחום נעים מנושאים בסיסיים של חקר מנגנוני פעולה של תרופות ותהליכים ביולוגים ועד נושאים יישומיים הנוגעים לטיפול בחולה ותעשיית התרופות. הסטודנטים בתכנית זוכים ללימודים ברמה גבוהה, לבסיס מדעי ומקצועי ולהכשרה הולמת לעיסוק במחקר ופתוח בתחומי הרוקחות על כל גווניו במכוני המחקר ותעשיית התרופות והטכנולוגיה.
 

אודות התוכנית

החוג ממוקם בבניין רוקחות וקבוצות המחקר שלה נהנות מאינטראקציה עם קבוצות מחקר בעלות תחומי עניין מגוונים, עם מכנה משותף רחב – שיפור הטיפול התרופתי. לחוקרי המחלקה ובית הספר לדורותיהם, היסטוריה עשירה ופוריה של הצלחות מוכחות בעולם התרופות.

כיום, עוסקים חוקרי החוג במחקר במגוון תחומים בחזית הטכנולוגיות של פיתוח תרופות, וביניהם:

·         שימוש בננו-חלקיקים לטיפול בסרטן ומחלות נוספות

·         שימוש בפולימרים לשחרור מושהה של תרופות

·         מנגנוני עקה חמצונית ופתוח מערכות הובלה ותיעול של אנטיאוקסידנטים

·         מטאבוליזם של ליפידים ומטאבוליזם מערכתי

·         דימוי מטאבולי

·         אוטיזם ומחלות נוירולוגיות אחרות 

פירוט הקורסים

תוכנית הלימודים נקבעת על-ידי הסטודנט והמנחה, על מנת להתאים באופן הטוב ביותר את הקורסים לנושא המחקר של הסטודנט. בנוסף, קורסים כלליים כגון: כתיבה מדעית ושיטות מעבדה בפרמקולוגיה ניתנים לסטודנטים בחוג. לבסוף, במהלך הלימודים הסטודנטים נחשפים להרצאות בתחומי המחקר בחוג ולהרצאות בנושאים נוספים, תהליך המאפשר חשיפה מקסימלית לתחום הרחב של מדעי הרוקחות.  ​
 

תנאי קבלה

א. תנאי קבלה לתלמידים שסיימו לימודי תואר ראשון בישראל

1. יתקבלו בעלי תואר "בוגר" ברוקחות B.Sc.Pharm) ) מהאוניברסיטה העברית או מאוניברסיטת בן-גוריון אשר סיימו בציון 80 לפחות.

2. קבלתם של בעלי תואר "בוגר" (B.Sc.) בתחום מדעי הטבע מהאוניברסיטה העברית, או ממוסד אקדמי מקביל להשכלה גבוהה בארץ, שסיימו בציון  80 לפחות, תידון בוועדה ללימודים מתקדמים. במידת הצורך יחויבו בלימודי השלמה.

3. התלמידים חייבים לעמוד בדרישות פטור באנגלית ברמה אוניברסיטאית.

4. בעלי תואר "בוגר" בתחום  מדעי הטבע, שאינם עומדים בתנאי הקבלה המפורטים לעיל, עקב ציון בוגר שאינו מספק, רשאים לפנות בבקשה להתקבל ועניינם ידון בוועדה ללימודים מתקדמים.

5. תלמיד שיידרש להשלמות כתנאי לקבלתו למוסמך, יהיה חייב בציון 80 לפחות בקורס ההשלמה, אלא, אם יחליט יו"ר הועדה ללימודים מתקדמים על ציון גבוה יותר, או על ציון מינימום לכל קורס וקורס בנפרד.

6. כתנאי להרשמתו ללימודים מתקדמים על התלמיד לקבל את הסכמתו של אחד ממורי ביה"ס לרוקחות לשמש כמדריך לעבודת המחקר. (אחראי לביצוע עבודת המחקר, יועץ להרכבת תוכנית לימודים והקפדה על הגשת התזה לפי הכללים הנדרשים). ניתן לצרף מנחה נוסף שאיננו חייב להיות ממורי ביה"ס לרוקחות. צרוף מנחה המשנה מותנה באישור יו"ר הוועדה ללימודים מתקדמים. לא יאושרו למעלה משני מנחים לתלמיד.

7. ניתן להירשם ללימודי "מוסמך" בביה"ס לרוקחות במשך כל השנה עד תחילת שנת הלימודים.  הלימודים יחלו בסמסטר ראשון או בסמסטר שני.


 

 ב. תנאי קבלה לתלמידים אשר סיימו לימודי תואר ראשון בחו"ל

1. בעלי תואר בוגר ברוקחות או B.Sc.  במדעי הטבע אשר סיימו את לימודיהם בחו"ל  חייבים להמציא אישור מהמשרד לקבלת תלמידי חו"ל המאשר כי האוניברסיטה בה למדו מוכרת, וממוצע ציוניהם שווה ערך לדרישות המפורטות לעיל.

2. לאחר קבלת האישור הנ"ל, הוועדה ללימודים מתקדמים תדון בקבלתם על פי סעיפים 3-6 בתנאי הקבלה.

מלגות והרשמה

מידע על מלגות

סטודנט למוסמך בחוג לפרמקולוגיה מקבל מינימום 200% מלגה ושכר לימוד מלא.​

 

נהלי הרשמה

נהלי ההרשמה מפורטים באתר ההרשמה לאוניברסיטה​.​

 

 

בעלי תפקידים

פרופ' אבי פריאל - ראש התחום ראש התחום לרוקחות |  OfraB@ekmd.huji.ac.il​  | טלפון 02-6757268

 

פרופ' רמי יקא - ראש הלימודים המתקדמים בביה"ס לרוקחות |  ramiy@ekmd.huji.ac.il | טלפון 02-6758735

 

גב' הדר הודיס  - מזכירות מוסמך בביה"ס לרוקחות |  hadarho@savion.huji.ac.il | טלפון 02-6758617 

 

​​​​