תואר מוסמך במדעים MSc בהתמחות בננומדע וננוטכנולוגיה

​עקרי התוכנית

 

 

תכנית זו הינה בתחום הננוטכנולוגיה וננו-רפואה ומאפשרת חשיפה לתכני מחקר בתחום הננוטכנולוגיה תוך הרחבת הידע בנושאים הרלוונטים בכימיה, פיזיקה והנדסה, בנוסף למדעי התרופה ורוקחות. הסטודנטים נהנים משייכות לקהילת הננוטכנולוגיה באוניברסיטה ומרכז הננוטכנולוגיה האוניברסיטאי, כולל מפגשים חודשיים וימי מחקר. תואר זה פותח אפשרויות להכרת עולם הננו-חומרים, הדפסות תלת ממד, ביו-חקיינות ונשאים חכמים וביות תרופות.

 

 

פירוט קורסים ומלגות

תנאי ק​בלה

ציון בוגר של מעל 85 ומעבר ראיון של ועדת קבלה.

המעבר משנה ראשונה לשניה מותנה בהשלמת 20 נ"ז בממוצע של 85.

נהלי הרשמה

נהלי ההרשמה מפורטים באתר ההרשמה לאוניברסיטה​.​

 

בעלי תפקידים

פרופ' גלעד מרקוס - ראש התוכנית |  gilad.marcus@mail.huji.ac.il  | טלפון 02-6586188

גב' נעמה נחמיאס - מרכזת התו​כנית במרכז לננומדע ולננוטכנולוגיה
|  huj-nano@savion.huji.ac.il | טלפון 02-6586057 

 

ד"ר עופרה בני - יועץ במסלול מדעי התרופה |  ofrab@ekmd.huji.ac.il | טלפון 02-6757268