תעריפון אישורים

להלן טבלת תעריפים להנפקת אישורים שונים:

 

סוג אישור

תעריפים לשנת תשפ"א

(לשנה שוטפת ולשנים קודמות)

אישור לימודים בעברית / אנגלית לשנים קודמות

10 ש"ח

 אישור זכאות לתואר בעברית / אנגלית לאחר הנפקה ראשונה

10 ש"ח

 גיליון ציונים רשמי בעברית / אנגלית לתואר, לאחר הנפקה ראשונה

30 ש"ח

 תרגום תעודת בוגר/מוסמך

30 ש"ח

 אישור מיוחד לחו"ל

115 ש"ח

 אישור על יתרת חובות לתואר

30 ש"ח

 

קישור לתשלום אישורים: