טופס ערעור על ציון בחינה

הקדמה

1.ניתן לערער על ציון הבחינה עד 72 שעות מזמן פרסום הציונים.    

2.תשובה על הערעור תתקבל באמצעות הדוא"ל.    

3.לפי נה"ל – בבירור הערעור, רשאי הבודק לבדוק מחדש את כל הבחינה. הציון שייקבע לאחר הבדיקה החוזרת בין אם הוא נמוך או גבוה מהקודם, יהיה ציון הבחינה וישפיע על הציון הסופי בקורס בהתאם.    

4.במידה וישנה אי התאמה בחישוב הציון, מצורף טופס עליו תוכל/י לסמן על פי השאלון שלך את התשובות בהן טעית ולצרפו לבקשת הערעור. יש לצרף את טופס התשובות הסרוק (דף אדום) כולל סימון בעיגול של מספר השאלות שטעית/ה.

הורדת טופס ערעור אישי

פרטים אישיים
פרטי הקורס
סמן את סוג הערעור ונמק בהתאם
גודל קובץ מירבי: 2 MB
סיומות קובץ מותרות: gif jpg jpeg png pdf doc docx xls xlsx
גודל קובץ מירבי: 2 MB
סיומות קובץ מותרות: gif jpg jpeg png pdf doc docx xls xlsx
הצהרה
ידוע לי כי לאחר בדיקה נוספת של הבחינה, הציון הסופי בקורס עלול להיות נמוך יותר.