בקשה למועד מיוחד

 
1 Start 2 דף 2 3 Complete
הקדמה
בקשה למועד מיוחד יש להגיש, בצירוף מסמכים מקוריים, לא יאוחר משבוע אחרי פרסום ציוני הבחינה במועד הנוסף של אותו קורס. 
תלמיד שאושרה לו בחינה במועד מיוחד, אבל לא הופיע לבחינה ולא הודיע על כך מראש, (עדש בוע לפני מועד הבחינה), יוטל עליו קנס כספי בסך 200 ₪.
הציון הקובע – בכל מקרה, בי אם נבחן התלמיד במועד הנוסף או במועד המיוחד, ציון הבחינה האחרון הוא הציון הקובע. 
פרטים אישיים