קול קורא למשרה אקדמית לשנה האקדמית תשפ"ד - ביה"ס לרוקחות

תאריך: 
א', 11/09/2022

 

בית הספר לרוקחות בפקולטה לרפואה של האוניברסיטה העברית בירושלים - קול קורא

למשרה אקדמית לשנה האקדמית תשפ"ד

 

 

בית הספר לרוקחות בפקולטה לרפואה של האוניברסיטה העברית בירושלים מזמין בזאת מועמדים/ות מובילים/ות להגיש מועמדות למשרות במסלול האקדמי לשנת הלימודים האקדמית תשפ"ד – 2023-2024.

על המועמדים למשרה להיות בעלי תואר דוקטור PhD. במדעים בעדיפות לכימיה מדיצינלית, מדעי הרוקחות, ננוטכנולוגיה , פרמקולוגיה, מחקר קליני בתחומי בטיחות ויעילות תרופות, פרמקוגנטיקה, או כלכלת תרופות. קיימת חשיבות רבה להתנסות משמעותית ופורייה במחקר בתר-דוקטורט.

הערכת המועמדים למשרה אקדמית מתבססת על חדשנות ומצוינות במחקר בעל זיקה למחקר תרופתי על כל גווניו, מחויבות להוראה ועל הפוטנציאל של המועמד/ת להוביל מחקר מקורי פורץ דרך.

אנו מחפשים מועמדים בעלי ידע מעמיק, ראייה רחבה, הישגים מוכחים במחקר, פוטנציאל לבנייה של קבוצת מחקר עצמאית והובלתה, ומחויבות להכשרת תלמידים בכל הרמות במסגרת תכניות ההוראה של תואר ראשון ותארים מתקדמים.

בתום דיון ראשוני במועמדים בבית הספר לרוקחות ובוועדת החיפוש של הפקולטה לרפואה תבחר רשימה מצומצמת של מועמדים/ות אשר יוזמנו לראיון בפקולטה לרפואה.

 

לפרטים נוספים אנא צרו קשר:

בנושאים אקדמיים: פרופ' בועז תירוש, מנהל בית הספר לרוקחות: boazt@ekmd.huji.ac.il
 

בנושאים אדמיניסטרטיביים: גב' קרן מזרחי, kereni@savion.huji.ac.il וגב' תרצה לביא, tirzal@savion.huji.ac.il

 

 

המועד האחרון להגשת מועמדות: 20.10.2022