פרס הפוסטר לכימיה רפואית של RSC הוענק לטליה חנה אברהם מהמעבדה של פרופ' גליה בלום

from Blum lab for winning the RSC Medicinal Chemistry poster prize at the 18th annual meeting of the Medicinal Chemistry Section of the Israel Chemical Society 2022