זכייה בפרס פרוסינר-אברמסקי לד"ר הייתם עמל

תאריך: 
ה', 01/07/2021

ברכות לד"ר הייתם עמל על זכייתו בפרס פרוסינר-אברמסקי לשנת תשפ"א 2021