תואר מוסמך במדעים MSc בהתמחות מדע פורנזי ואנליטי

עקרי התוכנית

 

מדע המשפט והקרימינולוגיה מתעצב בשנים האחרונות כשדה מחקר רב-תחומי, עתיר ידע, המחייב הכרות יסודית ומעמיקה של נושאים רבים ושיטות מחקר מורכבות וחדשות בעיקר בתחום האנליזה הכימית והביולוגית. תחום המדע הפורנזי עוסק באיסוף ועיבוד ראיות ממשיות בשיטות מדעיות מזירות פשע היכולות לסייע באיתור והעמדה לדין של מבצעי עבירה.

שיטות לזיהוי, אפיון והשוואה של חומרים מהווה צורך ואתגר בכל תעשייה המייצרת חומרים או הרכבי חומרים כמו תעשיות הכימיה, הביולוגיה, המזון והתרופות ומכוני המחקר והתקנים.

נושאי המחקר בתכנית כוללים לדוגמה: פתוח חומרים לפתוח טביעות אצבע, גלאים לזיהוי חומרי נפץ, DNA פורנזי, השוואת סיבים ואנליזה של סמים, מולקולות קטנות ופולימרים.

 

אודות התוכנית

תוכנית הלימודים נמשכת על פני ארבעה סמסטרים ומורכבת מהשתתפות בקורסים בהיקף של 28 נ"ז ועבודת מחקר במדעים בנושאים בעלי זיקה למדע הפורנזי על גווניו או האנליזה הכימית, הביולוגית והרפואית.

על המועמדים לאתר מנחה לעבודת המחקר מקרב סגל ביה"ס לרוקחות וחברי הסגל בפקולטה לרפואה או בפקולטה למדעי הטבע או חקלאות. תחומי המחקר יהיו בזיקה לשיטות המקובלות במדע הפורנזי והפעלת שיטות אנליטיות בכל תחומי המדע וההנדסה. לסיוע באיתור מנחה לעבודת המחקר ניתן לפנות למרכז התוכנית (פרופ' אבי דומב - avid@ekmd.huji.ac.il).  

האוניברסיטה רואה במסלול זה מקדם מצויינות אקדמית. תלמידי המסלול ילמדו לצד תלמידי המוסמך במדעים ותלמידי המוסמך בקרימינולוגיה במסלול מדע פורנזי בקבוצה קטנה ואיכותית, ויקבלו את ההכשרה המתקדמת ביותר מתוך כוונה שחלק מהתלמידים במסלול יבחרו להמשיך במחקר במדע הפורנזי באוניברסיטאות, מכוני המחקר, השרות הציבורי והתעשייה.

התוכנית מיועדת לבוגרי/ות מדעים והנדסה המתעניינים/ות בתחום מדע זה מתוך רצון להעשרה ולמידה אקדמית ולעובדים/ות המתעתדים לעבוד בתחום הרחב של אנליזה כימית וביולוגית וגורמי אכיפת החוק כולל עורכי דין, אנשי משטרה, אנשי בטחון ואנשי התעשייה הביטחונית.

התואר שיוענק לבוגרי התוכנית:  מוסמך במדעים  M.​Sc במסלול "מדע פורנזי ואנליטי".

פי​רוט הקורסים

קורסי חובה:  קורסים במדע פורנזי ואנליטי– 11 נ"ז

                    קורסים במשפטים וקרימינולוגיה - 10 נ"ז

שמות הקורסים: מבוא למדע פורנזי, סוגיות במדע פורנזי, מעבדה פורנזית, אפיון חומרים, רפואה משפטית ושיטות ביולוגיות במדע פורנזי, אנתרפולוגיה פורנזית, שיטות כרומטוגרפיות, תאוריות בקרימינולוגיה, מושגי יסוד במשפט הפלילי, דיני הראיות, עקרונות האחריות הפלילית, שיטות מחקר בקרימינולוגיה. 

קורסי בחירה: 4 נ"ז קורסים בתחום המשפטי או האנליטי

סמינר מוסמך: 3 נ"ז בהתאם לנושא עבודת המוסמך

עבודת מחקר: היקף המקובל במוסמך למדעים עם תזה

סה"כ קורסים וסמינר 28 נ"ז + עבודת מחקר למוסמך

תנאי קבלה

בעלי תואר בוגר, מתחומי הכמיה, ביולוגיה, פיזיקה, חקלאות, רפואה, מחשבים וההנדסה ממוסד אקדמי מוכר בציון של 80 לפחות. פטור מאנגלית לפי נהלי האוניברסיטה.
במקרים מיוחדים יתקבלו תלמידים בעלי תואר ראשון לא במדעים לאחר לימודי השלמה שיקבעו עם מנהל התוכנית.

נהלי הרשמה​​​

נהלי ההרשמה מפורטים באתר ההרשמה לאוניברסיטה​.​

בעלי תפקידים

פרופ' אבי דומב  - מרכז התוכנית |  avid@ekmd.huji.ac.il  | 02-6757504 

 

גב' מיכל  לסרי - מזכירת התוכנית | 02-6758617michall@savion.huji.ac.il 

 

פרופ' באדי הסיסיbadi.hasisi@mail.huji.ac.il